Reklamace

 

Při používání výrobku mohou nastat situace, které obvykle člověka nepotěší. Výrobek jednoduše řečeno přestane fungovat, nebo se jiným způsobem běžného používání rozbije. Nastane tak situace, kdy je nutné výrobek reklamovat. 

Postup pro reklamaci zboží

 1. Zašlete nám e-mailem zprávu, že chcete zboží reklamovat na adresu info@market-online.cz.
 2. V e-mailu stručně a jasně popište situaci, která nastala (co konkrétně se s výrobkem stalo a kdy přesně situace vznikla, případně fotografie poškozeného výrobku) a v příloze zašlete kopii / fotografii faktury.
 3. Zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě, přiložte dokumenty (kopii faktury a vyplněný Reklamační list viz. níže) a zašlete jej na adresu: 
  E-shop Market-online.cz
  FERRUM PLZEŇ spol. s r.o.
  Dragounská 130
  339 01 Klatovy
 4. Přijmutí zásilky od Vás potvrdíme a následně předáme k reklamačnímu řízení.
 5. Do 30-ti dnů od příjmu zboží do reklamace Vás vyrozumíme o výsledku reklamačního řízení.

Upozornění pro zákazníky

Zboží, které je připraveno k reklamaci by mělo být umyté, čisté a suché (v případě bot by měla být vyčištěna i podrážka). Nemusí být v originálním obalu, ovšem zásady hygieny by splňovat mělo. Nesplňuje-li hygienické podmínky, nemusí být akceptováno k reklamaci.

Dva možné výsledky reklamace

 1. Reklamace byla uznána - v takovém případě získáte Vaše zboží zpět opravené (pokud bude oprava možná). Nebude-li oprava možná, máte nárok na nové zboží nebo na vrácení peněz.
 2. Reklamace není uznána - tato situace nastává v případě, že k poškození zboží došlo nesprávným zacházením, mechanickým nebo jiným uživatelským poškozením. V takovém případě Vám zašleme zboží zpět.

 Reklamační ŘÁD ke stažení

 Reklamační list ke stažení