Finish prášek do myčky Power Powder Lemon, 1,2 kg

Kód: 70050042
Akce Výprodej
129 Kč
Skladem (>500 ks)

Prášek Finish poskytuje úchvatnou čisticí sílu a fantastický lesk. Dokonale odstraní odolné skvrny.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Prášek Finish poskytuje úchvatnou čisticí sílu a fantastický lesk. Dokonale odstraní odolné skvrny.
 

Hledáte účinný prášek do myčky? Prášek Finish poskytuje úchvatnou čisticí sílu a fantastický lesk. Dokonale odstraní odolné skvrny. Náš účinný prášek se vždy přičiní o nablýskané nádobí, jaké si přejete.

Do všech druhů myček, snadné dávkování, pro dokonalý výsledek v mytí nádobí použijte Calgonit sůl a Calgonit leštidlo.

Vlastnosti Finish Classic prášku do myčky:

 • citronová vůně
 • čisticí sílu a fantastický lesk
 • nablýskané nádobí
 • odstraní odolné skvrny
 • vhodný do všech druhů myček
 • snadné dávkování
 • pro dokonalý výsledek
 • balení 1,2 kg

Dávkování Finish práčku do myčky:

 1. Odstraňte zbytky potravin. Naplňte dávkovač mycího přípravku po rysku v  souladu s pokyny výrobce myčky
 2. Doporučené množství je 40 mililitrů (cca 45 gramů). Je-li nádobí velmi špinavé, použijte 45 mililitrů (cca 49 gramů)
 3. Pro lehce zašpiněné nádobí stačí méně prášku. Používejte také Finish sůl a  leštidlo

Upozornění:

Krátkodobý bělicí účinek na kůží. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Opláchněte kůži vodou.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: