Důležité

Obchodní podmínky

   I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmín...

Ochrana osobních údajů "GDPR"

  I. Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského par...

Zásady zpracování osobních údajů

 1. Informace o zpracování osobních údajů Společnost FERRUM PLZEŇ spol. s r.o., IČO: 4052...