PRVNÍ POMOC PRO VÁŠ TRÁVNÍK

12. 3. 2019

 

Kdy začít?

     Trávník po zimě ožívá, když teplota půdy stoupne na 5 °C. S regenerací trávníku začneme teprve tehdy, když půda na povrchu proschne. V opačném případě bychom v trávníku jakýmikoli zásahy nadělali víc škod než užitku.

Začneme hrabáním

    Než se pustíme do práce, měli bychom zbavit trávníkovou plochu krtinců a kamení. Pak z trávníku vyhrabeme odumřelá stébla trávy a mech. Odumřelé listy, stébla a oddenky, která se hromadí na povrchu půdy, vytvářejí organickou hmotu (stařinu) a ta by ve větším množství bránila růstu trávníku.

   Abychom odstranili co nejvíce stařiny, vyhrabáváme trávník ve dvou směrech kolmo na sebe. K důkladnému vyhrabání stařiny se zvlášť dobře hodí hrábě vějířovitého tvaru s pružnými hroty (někdy označované jako švédské). Zvlášť důkladně vyhrabeme mech, aby se nešířil do dalších částí trávníku. Mechu se nejvíce daří na vlhkých trávnících, ve stínu a na špatně hnojené půdě.

Trávník potřebuje dýchat

    Pokud jsme trávníku nevěnovali náležitou péči koncem sezóny (na podzim), přibližně tři týdny po prvním vyhrabání trávníku na jaře provedeme jeho provzdušnění, tzv. vertikutaci. Provzdušněný povrch půdy lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch. V jarním období vertikutaci provádíme od dubna do poloviny května. Zásadně tuto činnost neprovádíme v období sucha - mohlo by dojít k odumírání porostu. Po provzdušnění si potřebuje trávník "odpočinout", tj. 1-2 týdny bychom jej neměli používat.

Co s holými místy

    Místa, která zůstala po zimě holá vyčistíme a dosejeme novou trávu. 

S prvním sekáním nespěcháme

    S prvním sekáním trávníku bychom po zimě měli počkat až do chvíle, kdy tráva vyroste 8 a více centimetrů. Nůž sekačky nastavíme na nejvyšší pozici.

S hnojením počkáme na duben

    První živiny stačí dodat trávníku až počátkem dubna. Nutný je zejména dusík, fosfor a draslík formou trávníkových hnojiv.